Βελτίωση δεξιοτήτων και γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου …

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Παροχή συμβουλευτικής και κατάρτισης σε εργαζόμενους με στόχο την αναβάθμιση/ ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θεματικές όπως ΤΠΕ και καινοτομία.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 16/1/2020…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΒελτίωση δεξιοτήτων και γνώσεων εργαζομένων σε θέματα καινοτομίας για αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου …

Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της Περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών …

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Μικρής κλίμακας  παρεμβάσεις, περιφερειακού ή/και τοπικού επιπέδου για ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών υπηρεσιών/ οργανισμών της Περιφέρειας και λοιπών αυτοδιοικητικών και κοινωνικών φορέων, για την δικτύωσή τους και την ηλεκτρονική πρόσβαση…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕνίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της Περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών …

Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων και αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕπενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Ανάπτυξη υποδομών και δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σύμφωνα με την RIS3 της Περιφέρειας Αττικής

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Ανάπτυξη υποδομών και δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) σε συμφωνία με την υλοποίηση της RIS3 της Περιφέρειας Αττικής.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης:…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑνάπτυξη υποδομών και δομών σε κρίσιμες περιοχές και τομείς Ε&Κ σύμφωνα με την RIS3 της Περιφέρειας Αττικής

Ψηφιακή πλατφόρμα κινηματογραφικών ταινιών για τα Σχολεία

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Λειτουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία θα περιέχονται, λεπτομερώς κατηγοριοποιημένες, διεθνείς και ελληνικές ταινίες υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΨηφιακή πλατφόρμα κινηματογραφικών ταινιών για τα Σχολεία

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία στην Πεςριφέρεια Νοτίου Αιγαίου

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Χρηματοδότηση έως 3 έτη των δικαιούχων οι οποίοι λειτουργούν μία ή περισσότερες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΣτέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία στην Πεςριφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκλήρωση των συνοδών έργων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Ολοκλήρωση των απαραίτητων συνοδών έργων στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την εξασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των επισκεπτών.Επιχειρησιακό…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΟλοκλήρωση των συνοδών έργων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

Καινοτομία για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις καινοτομίας για την μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΚαινοτομία για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Περιφέρεια Ηπείρου (Α’ κύκλος)

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις οικιακής κομποστοποίησης και διαλογής στην πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠεριφέρεια…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔιαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Περιφέρεια Ηπείρου (Α’ κύκλος)

Ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος Βορείων Σποράδων – ΟΧΕ Νήσων Βορείων Σποράδων

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις για την προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος των νησιών των Βορείων Σποράδων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΘεσσαλίαςΝομός υλοποίησης: Νομός ΜαγνησίαςΠερίοδος…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑνάδειξη πολιτιστικού αποθέματος Βορείων Σποράδων – ΟΧΕ Νήσων Βορείων Σποράδων