Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει μέχρι σήμερα τέσσερα (4) Τοπικά Προγράμματα LEADER στο Νομό Ηλείας από το έτος 1997 με το LEADER II έως σήμερα με το πρόγραμμα CLLD/LEADER. Κατά την διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών, εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν έως σήμερα περισσότερα από 200 έργα και επενδυτικά σχέδια.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ