ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί επενδυτικά σχέδια σε 37 Τουριστικές Επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού  περίπου 9 εκ. ευρώ.