Πρόγραμμα Αλιείας Θάλασσας ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας  (ΕΠΑλθ) 2014-2020 αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τη χώρα μας, την περίοδο 2014-2020. 

0 τομέας της Αλιείας θεωρείται σημαντικός για την ευρωπαϊκή και εθνική οικονομία κυρίως επειδή συμμετέχει ουσιαστικά στην εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, αξιοποιεί τοπικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους, εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και απασχολεί σημαντικό αριθμό ατόμων παράκτιων περιοχών, συμβάλλοντας στη διατήρηση τη κοινωνικής και οικονομικής συνοχής μεγάλων παράκτιων και νησιωτικών περιοχών. 

Το ΕΠΑλθ 2014-2020 αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), Θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ). 

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας στοχεύουν: 

  • στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των προϊόντων τους 
  • στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. 

Το αναπτυξιακό όραμα που τίθεται για την αλιεία στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι: «Η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής.»

Το Τοπικό Πρόγραμμα του Ν. Ηλείας

Το  Τοπικό Πρόγραμμα Ηλείας  ΕΠΑΛΘ 2014-2020 εγκρίθηκε με την υπ.αιθμ.3206/2016 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Βασικός στόχος του Τ.Π είναι η διαφοροποίηση των προϊόντων/υπηρεσιών  και του αλιευτικού εισοδήματος της περιοχής με στόχο την παράκτια ανάπτυξη 

Στο πλαίσιο  αυτό δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις : 

α)δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν στην ανάπτυξη υποδομών αλιείας (λιμένες. αλιευτικά καταφύγια κλπ) και με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας  στις αλιευτικές περιοχές, και 

β) ιδιωτικού χαρακτήρα από αλιείς και μη αλιείς στους τομείς της μεταποίησης, τουρισμού, υπηρεσιών, βιοτεχνίας, εμπορίου, κλπ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  ΑΛΙΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ Δημοτική Κοινότητα Βάρδας
Τοπική Κοινότητα Αετορράχης
Τοπική Κοινότητα Καπελέτου
Τοπική Κοινότητα Κουρτεσίου
Τοπική Κοινότητα Μανολάδος
Τοπική Κοινότητα Ξενιών
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟΥ – ΚΥΛΛΗΝΗΣΤοπική Κοινότητα Κάστρου
Τοπική Κοινότητα Κάτω Παναγίας
Τοπική Κοινότητα Κυλλήνης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝΔημοτική Κοινότητα Λεχαινών
Τοπική Κοινότητα Αρετής
Τοπική Κοινότητα Μπόρσιον
Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣΤοπική Κοινότητα Κάτω Σαμικού
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΕΙΑΣΤοπική Κοινότητα Αστρά
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΩΣΔημοτική Κοινότητα Ζαχάρως
Τοπική Κοινότητα Γιαννιτσοχωρίου
Τοπική Κοινότητα Κακοβάτου
Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
Τοπική Κοινότητα Ξηροχωρίου
Τοπική Κοινότητα Σχίνων
Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥΔημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού
Τοπική Κοινότητα Καλυβίων Μυρτουντίων
Τοπική Κοινότητα Λυγιάς
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣΔημοτική Κοινότητα Αμαλιάδος
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία Πηνηίων
Τοπική Κοινότητα Αμπελοκάμπου
Τοπική Κοινότητα Δουναίικων
Τοπική Κοινότητα Καρδαμά
Τοπική Κοινότητα Κέντρου
Τοπική Κοινότητα Κεραμιδιάς
Τοπική Κοινότητα Ροβιάτας
Κοινότητα Σαβαλίων
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΗΝΕΙΑΣΤοπική Κοινότητα Αγραπιδοχωρίου
Τοπική Κοινότητα Αυγής
Τοπική Κοινότητα Βελανιδίου
Τοπική Κοινότητα Κάμπου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΩΛΑΚΟΣΔημοτική Κοινότητα Επιταλίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣΔημοτική Κοινότητα Γαστούνης
Τοπική Κοινότητα Κοροίβου
Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΑΓΑΝΟΥΤοπική Κοινότητα Αγίας Μαύρας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥΤοπική Κοινότητα Αγίου Ηλία Πύργου
Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου
Τοπική Κοινότητα Γρανιτσαιίκων
Τοπική Κοινότητα Κατακόλου
Τοπική Κοινότητα Κορακοχωρίου
Τοπική Κοινότητα Λεβεντοχωρίου
Τοπική Κοινότητα Μυρτέας
Τοπική Κοινότητα Σκαφιδιάς
Τοπική Κοινότητα Σκουροχωρίου
 

Ο προϋπολογισμός του τοπικού προγράμματος ) ανέρχεται σε όρους δημόσιας δαπάνης (Δ.Δ.) στα 2.100.000,00 € και κατανέμεται ως εξής

Υπομέτρο 4.2 (Υλοποίηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Παρεμβάσεων) 1.445.000,00

Υπομέτρο  4.3 (Υλοποίηση σχεδίων Διατοπικής και Διακρατικής Συνεργασίας) 130.000,00

Υπομέτρο 4.4 (Λειτουργικές δαπάνες ΟΤΔ και εμψύχωση) 525.000,00

Περίοδος υλοποίησης Τοπικού Προγράμματος : 2015-2023