Συναντήσεις Δικτύωσης «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία»

Το Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας με θέμα «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ» υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο οποίο καλούνται να λάβουν μέρος, να αναπτύξουν τις απόψεις τους και…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΣυναντήσεις Δικτύωσης «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Διαδικτυακό Σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού του έργου διακρατικής συνεργασίας«EnhancementofEuropeanRuralDevelopmentCapabilities – ENERDECAII» 

Κυρίες/Κύριοι Σας καλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στο Διαδικτυακό Σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού του Έργου Διακρατικής Συνεργασίας «Enhancement of European Rural Development Capabilities…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Διαδικτυακό Σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού του έργου διακρατικής συνεργασίας«EnhancementofEuropeanRuralDevelopmentCapabilities – ENERDECAII» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ(ΑΝΟΛ ΑΕ) στα πλαίσια ενεργειών εμψύχωσης και ενημέρωσης πουαφορούν α)την2η Προκήρυξη ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADERκαι προκειμένου να ενημερώσει τους μελετητές που προετοιμάζουν φακέλους υποψηφιότητας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.” Γ.Ε.ΜΗ.124081725000 Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Πράξης «θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»  και κωδικό ΟΠΣ: 5149190, του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020».

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας  Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., υλοποιεί το Σχέδιο Διατοπικής συνεργασίας «ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ: 5149190 που χρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 –…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Πράξης «θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία»  και κωδικό ΟΠΣ: 5149190, του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020».

Πρόσκληση  ανάθεσης γενικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους»  και κωδικό ΟΠΣ: 5150034, του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020».

Η  Αναπτυξιακή Ολυμπίας  Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., υλοποιεί το  Σχέδιο Συνεργασίας «Ζωή στους Υγροβιότοπους» με Κωδικό ΟΠΣ: 5150034 που χρηματοδοτείται από το  Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020». Το σχέδιο στοχεύει…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠρόσκληση  ανάθεσης γενικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους»  και κωδικό ΟΠΣ: 5150034, του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020».

Διευκρινήσεις σχετικά με την 2η Προκήρυξη Έργων CLLD/LEADERιδιωτικού χαρακτήρα (289/28-6-23)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ διευκρινίζει στους υποψήφιους επενδυτές ότι στην υποδράση 19.2.3.3 είναι επιλέξιμη δραστηριότητα η ίδρυση εστιατορίων-κέντρων εστίασης σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Επισημαίνεται ότι οι ενισχύσεις χορηγούνται…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔιευκρινήσεις σχετικά με την 2η Προκήρυξη Έργων CLLD/LEADERιδιωτικού χαρακτήρα (289/28-6-23)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δημοσίευση 2η Προκήρυξης Ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER Ηλείας – Ολυμπίας

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ολυμπίας στα Κρέστενα(www.anol.gr),  η 2η Προκήρυξη των ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ηλείας-Ολυμπίας. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δημοσίευση 2η Προκήρυξης Ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER Ηλείας – Ολυμπίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2   «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα) του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος  «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD περιοχής  Ηλείας Ολυμπίας.» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.):    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α Έχοντας υπόψη: Την αριθ.  4 πρακτ.3/2023 Απόφαση της ΕΔΠ της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α περί «Έγκριση δεύτερης  πρόσκλησης έργων ιδιωτικού χαρακτήρα- Υποδράσεις 19.2.2:«Ανάπτυξη /…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣEΩΝ στο  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2   «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ»  (πράξεων  ιδιωτικού χαρακτήρα) του ΜΕΤΡΟΥ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (ΤΑΠΤοΚ) του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος  «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ), LEADER/CLLD περιοχής  Ηλείας Ολυμπίας.» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.):    ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α»

«ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Διοργάνωση Διημερίδας : «Ενημέρωση και ενίσχυση δεξιοτήτων των επαγγελματιών αλιέων
για την διεξαγωγή αλιευτικού τουρισμού»

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α διοργανώνει σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. διημερίδα με θέμα: «Αλιευτικός Τουρισμός» - «Δράση 5: Ενημέρωση και ενίσχυση δεξιοτήτων των επαγγελματιών αλιέων για την…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ«ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Διοργάνωση Διημερίδας : «Ενημέρωση και ενίσχυση δεξιοτήτων των επαγγελματιών αλιέων
για την διεξαγωγή αλιευτικού τουρισμού»