ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ LEADER

Ενημέρωση, στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασης της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ) που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ LEADER

Ενημερωτική Ημερίδα της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (ΑΝΟΛ ΑΕ), στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασής της που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανά-πτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ,-Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπι-κών κοινοτήτων)» του ΣΣΑ 2023-2027

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15-11-22 και ώρα 11.00 π.μ. στον Πύργο, στην αίθουσα της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, ανοικτή ενημερωτική ημερίδα στα πλαίσια της Διαβούλευσης για το Νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER του…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕνημερωτική Ημερίδα της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (ΑΝΟΛ ΑΕ), στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασής της που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανά-πτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ,-Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπι-κών κοινοτήτων)» του ΣΣΑ 2023-2027

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ LEADER 2023-2027

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για την νέας Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 ,σχεδιάζουμε το νέο Τ.Π.LEADER . Για το λόγο αυτό, καλούμε τους υποψήφιους επενδυτές, να εκδηλώσουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ LEADER 2023-2027

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η Αναπτυξιακή  Ολυμπίας Α.Α.Ε Ο.Τ.Α σας προσκαλεί, στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασής της που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ): Ανακοινώνει ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.anol.gr) έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Συμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Με ένα/μία(1) πτυχιούχο Π.Ε./Τ.Ε…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.” «Α Ν. Ο Λ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ» Γ.Ε.ΜΗ.124081725000 Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020

Με: Έναν/μία (1) πτυχιούχο Π.Ε /ΤΕ Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ): Ανακοινώνει ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.anol.gr) έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Συμβασης Μίσθωσης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020

Με: Έναν/μία (1) πτυχιούχο Π.Ε./ΤΕ οικονομικής ή διοικητικής κατεύθυνσης Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ): Ανακοινώνει ότι στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.anol.gr) έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για υποβολή αιτήσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.” «Α Ν. Ο Λ. Α.Α.Ε. ΟΤΑ» Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

Απόφαση ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων LEADER Αλιείας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.206.483,41 €

Με την υπ’ αριθμ. 259/27-6-2022 απόφαση ένταξης ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης των 11 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αλιείας της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  στα πλαίσια της πρόσκλησης …

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑπόφαση ένταξης ιδιωτικών επενδύσεων LEADER Αλιείας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.206.483,41 €