ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Στα πλαίσια της υλοποίησης των Τοπικών Προγραμμάτων εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν 18 Μεταποιητικές Επιχειρήσεις, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,8 εκ. ευρώ.