ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στον τομέα των σχεδίων διατοπικής και Διακρατικής Συνεργασίας η εταιρεία συμμετείχε σε 6 Σχέδια Διατοπικής Συνεργασίας και 6 Διακρατικά Σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ περίπου.