ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέχρι σήμερα χρηματοδοτήθηκαν 20 μικρές βιοτεχνίες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ.