ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Στα πλαίσια των δημόσιων παρεμβάσεων βελτίωσης της ποιότητας ζωής, έχουν χρηματοδοτηθεί 64 μικρά και μεγαλύτερα δημόσια έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκ. ευρώ. 

Στην τελευταία προγραμματική περίοδο έχουν ενταχθεί ακόμα 35 έργα δημοσίου συμφέροντος συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 3.071.574,48 ευρώ.