Η ΑΝΟΛ Α.Ε. διαθέτει επιστημονικό προσωπικό, το οποίο έχει εξειδικευμένη κατάρτιση και εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων της εταιρείας από το 1997. Εκτός από το μόνιμο προσωπικό, προσλαμβάνει συνεργάτες στο πλαίσιο προγραμμάτων που υλοποιεί.

Την παρούσα περίοδο απασχολεί 7 άτομα επιστημονικό προσωπικό και συγκριμένα περιλαμβάνει:

  • 1 Χημικό Μηχανικό
  • 1 Αρχιτέκτονα Μηχανικό
  • 3 Οικονομολόγους
  • 1 Γεωπόνο
  • 1 Πτυχιούχο Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης