Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές για ενεργειακή αναβάθμιση και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων και αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 20/1/2020 – 30/4/2020
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]