Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Η δράση «Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕνίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση υπό σύσταση επιχειρήσεων της Περιφέρειας, κυρίως μέσω επιχορηγήσεων, με την αξιοποίηση προϊόντων έρευνας ή/και καινοτομιών, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3 (εξαιρουμένων της ίδρυσης τουριστικών καταλυμάτων).…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕνίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3

Ενίσχυση επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/ επιχειρηματικών ιδεών για τη …

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕνίσχυση επιχειρήσεων του Βορ. Αιγαίου για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/ επιχειρηματικών ιδεών για τη …

Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) στην Δυτ. Μακεδονία

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις διαχείρισης λυμάτων (έργα κατασκευής υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων) σε οικισμούς των οποίων τα ανεπεξέργαστα λύματα διατίθενται σε υδάτινους αποδέκτες της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΚατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) στην Δυτ. Μακεδονία

Αναβάθμιση υποδομών Οργανισμoύ Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) για την υποστήριξη της …

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Συνολική αναβάθμιση των υποδομών του Οργανισμoύ Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) στις εγκαταστάσεις τους στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη, με στόχο την…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑναβάθμιση υποδομών Οργανισμoύ Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) για την υποστήριξη της …

Αναβάθμιση, συμπλήρωση, επέκταση ή/και δημιουργία ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της ΠεριφέρειαςΕπιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑναβάθμιση, συμπλήρωση, επέκταση ή/και δημιουργία ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Καστοριάς

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια των περιοχών παρέμβασης που εντάσσονται στην «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» του Δήμου Καστοριάς.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Καστοριάς

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Φλώρινας

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια των περιοχών παρέμβασης που εντάσσονται στην «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» του Δήμου Φλώρινας.  Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Φλώρινας

Δράσεις ενίσχυσης Εξοικονομώ κατ’ οίκον στην Δυτ. Μακεδονία

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 16/9/2019 - 15/11/2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔράσεις ενίσχυσης Εξοικονομώ κατ’ οίκον στην Δυτ. Μακεδονία

Bελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις αποτελεσματικής οργάνωσης υπηρεσιών διαχείρισης των υδάτων και προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 16/9/2019 - 31/12/2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑBελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας