Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ) στην Δυτ. Μακεδονία

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις διαχείρισης λυμάτων (έργα κατασκευής υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων) σε οικισμούς των οποίων τα ανεπεξέργαστα λύματα διατίθενται σε υδάτινους αποδέκτες της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 8/7/2019 – 23/12/2019
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]