Αναβάθμιση υποδομών Οργανισμoύ Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) για την υποστήριξη της …

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Συνολική αναβάθμιση των υποδομών του Οργανισμoύ Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) στις εγκαταστάσεις τους στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη, με στόχο την αποτελεσματική στήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 17/1/2020 – 30/4/2020
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]