Δράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Δημιουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με στόχο τη δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας ανάλογα με τις…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔράση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

“ERANETs 2019b” – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής …

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Ενίσχυση για την υλοποίηση ερευνητικού έργου και δαπανών καινοτομίας και περιλαμβάνεται στις Δράσεις για την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Δικτύωση των ερευνητικών ομάδων. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ“ERANETs 2019b” – Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής …

Μηχανισμός υποστήριξης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Δημιουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης του συστήματος διακυβέρνησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠερίοδος υποβολής: 13/1/2020 - 31/3/2020 (έως τις…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΜηχανισμός υποστήριξης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Αξιοποίηση οικιστικού αποθέματος πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης των Ιωαννίνων

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση επεμβάσεων, που προστατεύουν και αναδεικνύουν το αστικό τοπίο και ειδικότερα το οικιστικό απόθεμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης Ιωαννίνων, που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑξιοποίηση οικιστικού αποθέματος πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης των Ιωαννίνων

Αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Βόρειο Αιγαίο

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό και στόχο τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών και…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Βόρειο Αιγαίο

Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Β΄Φάση)

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Ανάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Β΄Φάση).Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 20/12/2019 - 15/6/2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑνάπτυξη δράσεων / δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Β΄Φάση)

Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην Πελοπόννησο

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην Πελοπόννησο.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 20/12/2019 - 2/3/2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠρομήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην Πελοπόννησο

Αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Αναβάθμιση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 17/12/2019 - 30/3/2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου

Επέκταση / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης ποσίμου ύδατος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση επέκτασης / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης ποσίμου ύδατος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠερίοδος υποβολής:…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕπέκταση / αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης ποσίμου ύδατος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΕπιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 17/12/2019 - 16/3/2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ