Αξιοποίηση οικιστικού αποθέματος πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης των Ιωαννίνων

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση επεμβάσεων, που προστατεύουν και αναδεικνύουν το αστικό τοπίο και ειδικότερα το οικιστικό απόθεμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης Ιωαννίνων, που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ιωαννιτών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΗπείρουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΗπείρουΠερίοδος υποβολής: 31/1/2020 – 30/9/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]