Μηχανισμός υποστήριξης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης του συστήματος διακυβέρνησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠερίοδος υποβολής: 13/1/2020 – 31/3/2020 (έως τις 15:00 )

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]