Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην Πελοπόννησο

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην Πελοπόννησο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 20/12/2019 – 2/3/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]