Αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Αναβάθμιση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 17/12/2019 – 30/3/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]