Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση ανάπτυξης / αναβάθμισης υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΕπιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 16/12/2019…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑνάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στο Ηράκλειο Κρήτης μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER …

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στο Ηράκλειο Κρήτης μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER …

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στην Μεσαρά Ηρακλείου (Κρήτη) μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα …

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στην Μεσαρά Ηρακλείου (Κρήτη) μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα …

Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Επικαιροποίηση και διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επαγγέλματα που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε κλάδους και τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων, εργαζομένων και Ατόμων με Αναπηρία στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Έδεσσας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής:…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑνάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας

Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης σε εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά και αυτοαπασχολούμενους με στόχο την αναβάθμιση/ ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας και αφορά το σύνολο των κλάδων και…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑνάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Ζάκυνθο μέσω του LEADER

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER Ζακύνθου το οποίο περιλαμβάνει 9 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται η μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΙδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Ζάκυνθο μέσω του LEADER

Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλασσίων υποπεριοχών – Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης …

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων των θαλάσσιων υποπεριοχών της χώρας – εργασίες πεδίου, συλλογή – επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων και συντήρηση – αναβάθμιση σχετικών τεχνικών…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠαρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλασσίων υποπεριοχών – Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης …

Ανάπτυξη υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Υλοποίηση ανάπτυξης υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΑνάπτυξη υπηρεσιών / δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Προμήθεια εξοπλισμού για τις δομές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας φροντίδας υγείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

[ad_1] Συνοπτική περιγραφή: Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 12/11/2019 - 13/12/2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠρομήθεια εξοπλισμού για τις δομές Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας φροντίδας υγείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας