Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών στην Μεσαρά Ηρακλείου (Κρήτη) μέσω ΤΑΠΤοΚ ΕΤΘΑ (Τοπικό Πρόγραμμα …

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις οι οποίες συμβάλλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και ΘάλασσαΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 16/12/2019 – 16/3/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]