Αναβάθμιση προσόντων εργαζομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Επικαιροποίηση και διεύρυνση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επαγγέλματα που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε κλάδους και τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (RIS3).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 16/12/2019 – 28/2/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]