Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλασσίων υποπεριοχών – Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης …

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων των θαλάσσιων υποπεριοχών της χώρας – εργασίες πεδίου, συλλογή – επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων και συντήρηση – αναβάθμιση σχετικών τεχνικών υποδομών, εκθέσεις αναφοράς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/Εκ. Επικαιροποίηση των θαλασσίων στρατηγικών για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή της χώρας στοπλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/Εκ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠερίοδος υποβολής: 2/12/2019 – 2/6/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]