Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης σε εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται εποχικά και αυτοαπασχολούμενους με στόχο την αναβάθμιση/ ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας και αφορά το σύνολο των κλάδων και τομέων οικονομικής δραστηριότητας με προτεραιότητα στους κλάδους και τομείς της RIS για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 16/12/2019 – 28/2/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]