Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στη Ζάκυνθο μέσω του LEADER

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER Ζακύνθου το οποίο περιλαμβάνει 9 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται η μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, βιοτεχνία, χειροτεχνία και παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών, οικοτεχνία, συνεργασίες επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΠερίοδος υποβολής: 12/12/2019 – 13/3/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]