Ψηφιακή πλατφόρμα κινηματογραφικών ταινιών για τα Σχολεία

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Λειτουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία θα περιέχονται, λεπτομερώς κατηγοριοποιημένες, διεθνείς και ελληνικές ταινίες υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 14/1/2020 – 31/3/2020
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]