Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία στην Πεςριφέρεια Νοτίου Αιγαίου

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση έως 3 έτη των δικαιούχων οι οποίοι λειτουργούν μία ή περισσότερες Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 27/12/2019 – 27/3/2020
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]