Ολοκλήρωση των συνοδών έργων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση των απαραίτητων συνοδών έργων στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την εξασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των επισκεπτών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 7/1/2020 – 31/12/2021
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]