Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της Περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών …

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Μικρής κλίμακας  παρεμβάσεις, περιφερειακού ή/και τοπικού επιπέδου για ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών υπηρεσιών/ οργανισμών της Περιφέρειας και λοιπών αυτοδιοικητικών και κοινωνικών φορέων, για την δικτύωσή τους και την ηλεκτρονική πρόσβαση σε αυτούς τους φορείς από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 31/1/2020 – 4/5/2020 (έως 14:00)
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]