Καινοτομία για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις καινοτομίας για την μείωση του αντίκτυπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατά το δυνατόν αποφυγής και μείωσης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περίοδος υποβολής: 19/1/2020 – 1/6/2020
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]