Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Περιφέρεια Ηπείρου (Α’ κύκλος)

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις οικιακής κομποστοποίησης και διαλογής στην πηγή (χωριστής συλλογής) βιοαποβλήτων με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 20/1/2020 – 30/4/2020
[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]