ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΑΠΤΟΚ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ LEADER 2023-2027

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για την νέας Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 ,σχεδιάζουμε το νέο Τ.Π.LEADER . Για το λόγο αυτό, καλούμε τους υποψήφιους επενδυτές, να εκδηλώσουν το επενδυτικό τους ενδιαφέρον, συμπληρώνοντας τις παρακάτω φόρμες. Με τον τρόπο αυτό, μας δίνεται η δυνατότητα να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές τάσεις/κατευθύνσεις, το ύψος αυτών, τον τομέα κτλ για τον σχεδιασμό της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, καθώς και την άμεση ενημέρωση του ενδιαφερόμενου, σε περίπτωση συνάφειας της επενδυτικής πρότασης με Πρόσκληση της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Ολυμπίας .

Τελευταία Νέα

«ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» Διοργάνωση Διημερίδας : «Ενημέρωση και ενίσχυση δεξιοτήτων των επαγγελματιών αλιέων
για την διεξαγωγή αλιευτικού τουρισμού»
4 Μαΐου 2023
Τροποποίηση της Πράξης «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΑΛΟΥΚΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5074867
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020
29 Μαρτίου 2023
“Say cheese!  Balkan cheese” ( Δελτίο Τύπου)16 Μαρτίου 2023ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δημόσια Διαβούλευση για το Leader στο Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων9 Μαρτίου 2023Πρόσκληση για διαβούλευση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων την Τετάρτη 08 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 μμ στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασης της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ) που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ,-Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών κοινοτήτων)» του ΣΣΑ 2023-20274 Μαρτίου 2023Πρόσκληση για διαβούλευση στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαστούνης(Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πηνειού) την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:00 μμ στα πλαίσια της Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την προετοιμασία της πρότασης της Αναπτυξιακής Ολυμπίας (ΑΝ.ΟΛ. ΑΕ) που θα υποβληθεί στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ,-Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών κοινοτήτων)» του ΣΣΑ 2023-202724 Φεβρουαρίου 2023Δημόσια διαβούλευση για το LEADER στο Πνευματικό Κέντρο Ζαχάρως7 Φεβρουαρίου 2023
ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

2625 024990

2625 024965

ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ - 27055

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 124081725000

SOCIAL