Ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκαν από την ΕΔΠ CLLD/LEADER του ΕΦ Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ, μετά από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των αιτήσεων στήριξης που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια της Προκήρυξης Ιδιωτικών έργων του Τ.Π. ΕΠΑλΘ(Αλιείας).

ΓΗΣ ΥΔΑΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

2625 024990

2625 024965

ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ - 27055

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο.Τ.Α.

SOCIAL