Νέα δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην εκπαίδευση και κατάρτιση

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Καλούνται όλοι οι πολίτες να συμμετάσχουν έως τις 24 Φεβρουαρίου 2020.

Είδος: Ανακοίνωση

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]