Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ. ΟΡΚΟΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ημερομηνία Έναρξης: 03 Ιουλίου 2007
Ημερομηνία Λήξης: 31 Δεκεμβρίου 2008

ΜΕΤΡΟ: 2.1 «Συνεργασία μεταξύ περιοχών της Ελλάδας: Διατοπική – Διαπεριφερειακή Συνεργασία»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: Συνεργασίες σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ. ΟΡΚΟΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟ: « Όρκοι και Μυστικά στη Δυτική Ελλάδα »

ΕΤΑΙΡΟΙ:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε
ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.


ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007
ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 108.437,34
EYRO
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:86.749,87
EYRO
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:21.687,47
EYRO
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 21.687,47
EYRO
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:65.062,40
EYRO

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συστήσει στους Έλληνες και αλλοδαπούς επισκέπτες την ιστορική και πολιτιστική συνέχεια της Δυτικής Ελλάδας από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας και την άγνωστη ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής, ιδίως στην πολύπαθη περίοδο της Επανάστασης του 1821. Μέσα από ελκυστικές διαδρομές στη φύση, ιστορικές τοποθεσίες και μνημεία καθώς και μέσα από μικρές βιογραφίες και μνήμες, ο επισκέπτης θα γνωρίσει την άγνωστη δράση της Φιλικής Εταιρείας στη Δυτική Ελλάδα και τις επιρροές στην ιδεολογία από τον Καραϊσκάκη και τον Διάκο μέχρι την Κυβέρνηση του Βουνού. Πρόκειται για μία πολύχρωμη και πολύβουη διαδρομή στα χνάρια της Ιστορίας για μικρούς και μεγάλους που συνοδευόμενη από το μεγαλείο της φύσης, καθιστά τους επισκέπτες κοινωνούς των αξιών του τόπου.

Οι περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα για τον του Νομού Ηλείας είναι οι έξης:

 • Πύργος
 • Γαστούνη
 • Ανδρίτσαινα
 • Λάλα
 • Σμίλλα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ

 • Η ανάδειξη και την προβολή του ιστορικού περιβάλλοντος
 • Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων των εμπλεκομένων περιοχών
 • Η προστασία και συντήρηση του ιστορικού περιβάλλοντος (φυσικού και δομημένου)
 • Η οργάνωση κι ανάδειξη συνεργασιών σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποβάθμισης του ιστορικού περιβάλλοντος (φυσικού και δομημένου).
 • Η οργάνωση κι ανάδειξη συνεργασιών σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας για τη προβολή του ιστορικού περιβάλλοντος ως μοχλού τουριστικής ανάπτυξης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το προτεινόμενο σχέδιο διατοπική συνεργασίας, αναμένεται να έχει χρονική διάρκεια 17 μηνών. Εκ των οποίων οι επτά (07) πρώτοι μήνες υλοποίησης αναφέρονται στην προπαρασκευαστική φάση (Α΄ Φάση), ενώ οι δέκα (10) που ακολουθούν, στην περίοδο της ανάπτυξης των ενεργειών – δράσεων του κοινού σχεδίου (Β’ Φάση).


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ (Α’ ΦΑΣΗ)

Η προπαρασκευαστική φάση (Α’ Φάση), περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες οριστικοποίησης και συμφωνίας των όρων και λεπτομερειών της σχεδίου συνεργασίας.

Κατά το στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκαν δύο (02) συναντήσεις εκπρόσωπων των εμπλεκομένων Ο.Τ.Δ, στις οποίες συμμετείχαν οι Συντονιστές των Τοπικών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Δ., καθώς επίσης κι εξειδικευμένα στελέχη τους.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Β’ΦΑΣΗ)

Β.1. ΜΕΛΕΤΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ

 1. Διαδικασία Σχεδιασμού Δράσεων: Συλλογή πρωτογενών (συνεντεύξεις, επιτόπιες έρευνες) και δευτερογενών (εξειδικευμένη βιβλιογραφική έρευνα) πληροφοριών, οργάνωση και τεκμηρίωση των προς υλοποίηση δράσεων
Β.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΒΟΛΗΣ
 1. Έκδοση κοινού τουριστικού εντύπου: Αναλυτική και ολιστική παρουσίαση των δράσεων με άμεσο στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών του Τουρισμού στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς
 2. Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ιστοσελίδας, η οποία θα φιλοξενείται ως επί μέρους ενότητα στις υφιστάμενες ιστοσελίδες των εταίρων του σχεδίου
 3. Σχεδιασμός και αναπαραγωγή Κινητής Έκθεσης: Το ιστορικό, πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον του συνολικού σχεδίου, ενοποιημένο σε κινητή εκθεματική υλοποίηση, με στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών αλλά κυρίως την ευαισθητοποίηση του νεανικού πληθυσμού της περιοχής (μαθητές, φοιτητές,..) στις αξίες που αναδεικνύονται μέσα από την ιστορικο-πολιτιστική κληρονομιά του τόπου
 4. Σχεδιασμός & αναπαραγωγή τρίπτυχου: Συνοπτική και συνεκτική παρουσίαση του συνόλου των δράσεων με στόχο την προβολή στο ευρύ κοινό, κυρίως μέσα από Ελληνικές και διεθνείς θεματικές εκθέσεις ή παρεμφερείς δραστηριότητες.
 5. Σχεδιασμός και αναπαραγωγή banner & αφίσας, για τη δημοσιότητα – προβολή του σχεδίου.
 6. Συμμετοχή σε Διεθνή Τουριστική Έκθεση: Άμεση ενημέρωση των επαγγελματιών του Τουρισμού και των εξειδικευμένων δημοσιογράφων του εξωτερικού με στόχο τη διεύρυνση της αγοράς-στόχου σε διεθνές επίπεδο. Η Διεθνή Τουριστική Έκθεση Λενεξποπ έγινε στις 1-4/10/2008 στην Αγία Πετρούπολη

B.3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 1. Διοργάνωση Κεντρικής Ημερίδας: Αναλυτική παρουσίαση, στον ίδιο τον χώρο, του συνολικού σχεδίου στους τοπικούς φορείς αλλά και σε επιλεγμένους Έλληνες και ξένους επαγγελματίες. Ανάλυση των προοπτικών και της βιωσιμότητάς του. Η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20/3/2008 στα Καλάβρυτα.

B.4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Διοικητική υποστήριξη του σχεδίου συνεργασίας, η οποία περιλαμβάνει τις δαπάνες συντονισμού κι υλοποίησης του προτεινόμενου σχεδίου για το χρονικό διάστημα 14 μηνών.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1 .Ο τουριστικός οδηγός. Ένας δίγλωσσος οδηγός παρουσιάζει το σχέδιο και όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό.

 1. Συμπληρωματικά με τους τυπωμένους οδηγούς θα υπάρξουν και ιστοσελίδες στις οποίες θα παρουσιάζεται το πρόγραμμα.
 2. Δημιουργία μιας κινητής έκθεσης: Το ιστορικό πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον που θα προβληθεί μέσα από το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να περάσει τα σύνορα της περιφέρειας μέσω μιας κινητής έκθεσης. Αυτή η ιδιαίτερη έκθεση πολιτιστικής κληρονομιάς έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους επισκέπτες. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα νεότερα ακροατήρια (έφηβοι, σπουδαστές) και στους ντόπιους. Η κινητή έκθεση θα προσπαθήσει να συνδέσει αυτά τα ακροατήρια με τις πολλαπλές αξίες τις Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο πέρασμα των αιώνων και να αναδείξει το πολύ ιδιαίτερο και ταραχώδες ιστορικό παρελθόν, το οποίο διαμόρφωσε τη «σύγχρονη» ελληνική ταυτότητα.
 3. Το φυλλάδιο του δικτύου θα είναι μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξή του, μέσα στο περιφερειακό δίκτυο και θα παράσχει στους Έλληνες και στους ξένους επισκέπτες: α) ένα σύντομο σχεδιάγραμμα του προγράμματος και των περιοχών που περιλαμβάνει, β) μια ένδειξη ως προς το χρόνο της ιστορικής περιόδου, γ) ένα σύντομο σχέδιο για τις δυνατότητες πρόσβασης και άλλες σχετικές πληροφορίες. Το φυλλάδιο θα βοηθήσει να γίνει γνωστό το πρόγραμμα σε εθνικά και διεθνή συνέδρια , εκθέσεις, ημερίδες κ.α., στα οποία συμμετέχουν οι επαγγελματίες του τουρισμού.
 4. Η συμμετοχή σε διεθνή τουριστική έκθεση θα αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για τους δημοσιογράφους, με αποτέλεσμα την προβολή του σχεδίου σε νέες αγορές-στόχους. Η Διεθνή Τουριστική Έκθεση Λενεξποπ έγινε στις 1-4/10/2008 στην Αγία Πετρούπολη
 5. Διοργάνωση Κεντρικής Ημερίδας: Αναλυτική παρουσίαση του συνολικού σχεδίου στους τοπικούς φορείς αλλά και σε επιλεγμένους Έλληνες και ξένους επαγγελματίες. Η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20/3/2008 στα Καλάβρυτα.

 

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]