Αφιέρωμα του ευρωπαϊκού ειδησεογραφικού φορέα EURONEWS στο έργο Rural Broadband – Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές ‘λευκές’ …

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Ο ευρωπαϊκός ειδησεογραφικός φορέας EURONEWS στην εκπομπή Smart Regions κάνει αφιέρωμα στο έργο “Broadband Network Development in white rural areas of Greece” που αναδεικνύει την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην ελληνική περιφέρεια. Το έργο επιλέχθηκε μαζί με 12 άλλα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, από το EURONEWS, στο πλαίσιο ανάδειξης της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής συνοχής στις περιφέρειες της ΕΕ.

Είδος: Ανακοίνωση

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]