Καθιέρωση και εφαρμογή προτύπων ποιότητας των μονάδων ψυχικής υγείας [ΠΡ 47]

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Οργάνωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα υλοποίησης των Εθνικών Σχεδίων Δράσης «Ψυχαργώς» προκειμένου να διασφαλισθεί ως βιώσιμο το σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που θα λειτουργεί με όρους ποιότητας και αποδοτικότητας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 25/11/2019 – 25/2/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]