Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠερίοδος υποβολής: 16/12/2019 – 21/2/2020 (ώρα 15:00)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]