Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού στην Πελοπόννησο

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και έργα διαχείρισης υδάτων και εξοικονόμησης πόσιμού νερού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΠελοποννήσουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΠελοποννήσουΠερίοδος υποβολής: 25/11/2019 – 25/2/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]