Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στη Θεσσαλία

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΘεσσαλίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΘεσσαλίαςΠερίοδος υποβολής: 25/11/2019 – 31/12/2019 (ώρα 15:00)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]