Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Κυκλάδες μέσω του LEADER

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Η 1η Πρόσκληση για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος LEADER Κυκλάδων περιλαμβάνει 12 υποδράσεις με τις οποίες ενισχύονται η μετάφορά γνώσεων και ενημέρωσης, επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, τουρισμό, βιοτεχνία, χειροτεχνία και παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση, παροχή υπηρεσιών, οικοτεχνία και πολυλειτουργικά αγροκτήματα, συνεργασίες επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 5/12/2019 – 4/3/2020 (ώρα 15:00)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]