88 – Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων (κτίρια Υγείας) στην Δυτ. Μακεδονία

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια υγείας (Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής ΜακεδονίαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΠερίοδος υποβολής: 5/6/2019 – 31/12/2019

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]