Ολοκληρώθηκε η ενέργεια επικοινωνίας Explore the Aegean

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι 3 διαδρομές της δράσης επικοινωνιας ‘Explore The Aegean’ που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014–2020 από τις 26 Αυγούστου μέχρι 19 Σεπτεμβρίου.

Είδος: Ανακοίνωση

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]