Ενίσχυση των συμφωνητικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση επιχειρήσεων που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τους τομείς της αγροδιατροφής και του τουρισμού – φύση – πολιτισμού,
ενώ ο τομέας των Τεχνολογικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορεί να συμβάλει οριζόντια στους ανωτέρω τομείς.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 1/10/2019 – 31/1/2020 (ώρα 15:00)

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]