Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά κτίρια στην Περιφέρεια Αττικής

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΑττικήςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΑττικήςΠερίοδος υποβολής: 1/2/2019 – 31/1/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]