Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δυτική Ελλάδα

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Κατασκευή έργων αγροτικήςοδοποιίας σε αγροτικές περιοχές εκτός οικισμών, για τη διευκόλυνση γεωργικών και κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της ΕλλάδαςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΠερίοδος υποβολής: 1/9/2017 – 30/11/2017

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]