Βελτίωση – αναβάθμιση φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος οικισμών Περιφέρειας Κρήτης

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα βελτίωσης – αναβάθμισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των πόλεων και οικισμών της Περιφέρεις Κρήτης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 4/11/2019 – 10/2/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]