Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων

[ad_1]

Συνοπτική περιγραφή:

Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα χωρικής οργάνωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, εκπόνησης των ειδικών χωρικών πλαισίων για την βιομηχανία, τις υδατοκαλλιέργειες και τους υδρογονάνθρακες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠερίοδος υποβολής: 11/11/2019 – 30/4/2020

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]