Τροποποίηση της υπ.αριθμ.289/28-6-23 πρόσκλησης μετά την διαδικασία αξιολόγησης, την υπερδέσμευση και την οριστική ένταξη των δικαιούχων

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]