ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κρέστενα 14-3-24

1Η Συνάντηση μελών τοπικού δικτύου και εταίρων διατοπικού σχεδίου   με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ε.Ε. στο  Πρόγραμμα “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19,

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή την Δευτέρα 11-3-24 στον Πύργο Ηλείας, η 1η συνάντηση γνωριμίας των μελών του άτυπου δικτύου φορέων και των εταίρων του σχεδίου  με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ».

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Μαρτίου  2024 και η 1η Διατοπική Συνάντηση των εταίρων του Σχεδίου, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων : Αιτωλική Αναπτυξιακή  ΑΕ, Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ και Αναπτυξιακή Ευβοιας ΑΕ. Στο Σχέδιο συμμετέχει ακόμη η Αναπτυξιακή Ελικώνας Παρνασσός, εκπρόσωπος της οποίας δεν μπόρεσε να συμμετάσχει. Τον συντονισμό του σχεδίου έχει αναλάβει  η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΕ ΟΤΑ.

Το Σχέδιο απευθύνεται σε ευάλωτες ομάδες κυρίως ΡΟΜΑ και μετανάστες, και περιλαμβάνει συνοπτικά τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Δράσεις Δικτύωσης παιδιών και νέων σε τοπικό επίπεδο καθώς και σε διατοπικό επίπεδοόπως ενέργειες ενημέρωσης και εμψύχωσης τοπικής κοινωνίας, υλοποίηση  εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και  ειδικών θεματικών projects μικτών ομάδων

2. Δράσεις Δικτύωσης ενηλίκων  με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (πρόσφυγες, ΡΟΜΑ κλπ)  σε τοπικό επίπεδο καθώς και σε διατοπικό επίπεδο όπως ενέργειες ενημέρωσης και εμψύχωσης τοπικής κοινωνίας, υλοποίηση  εργαστηρίων ενηλίκων  με στόχο την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα

3. Δράσεις/ ευαισθητοποίησης προβολής του Σχεδίουόπως ηλεκτρονικό υλικό προβολής,  βίντεο παρουσίασης αποτελεσμάτων και διοργάνωσης επισκέψεων μεταξύ των περιοχών και ενός τελικού φεστιβάλ 

Στην  συνάντηση της Δευτέρας παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς που αρχικά συμμετέχουν στο δίκτυο όπως : Δήμοι Ήλιδας και Πύργου, Κέντρα Κοινότητας Ήλιδας και Πύργου, Επιμελητήριο Ηλείας, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου  Ολυμπίας για παιδιά και νέους, Δημοτικό Σχολείο Επιταλίου, 4ο  Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας, Ομάδα  γονέων Επιταλίου ΡΟΜΑ και Τοπικοί σύλλογοι ΡΟΜΑ Αμαλιάδας.

Σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν η γνωριμία, η σύσταση του δικτύου και ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών υλοποίησης.  Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και αναπτύχθηκε πνεύμα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους φορείς.

Όλοι οι φορείς αναγνώρισαν την σημαντικότητα της δικτύωσης και της συνεργασίας καθώς μέχρι σήμερα κάθε φορέας αντιμετώπιζε μόνος του τα ζητήματα  αυτά και αυτό περιόριζε τις δυνατότητές του.  Μέσα από την συζήτηση και την επαφή διαπιστώθηκε ότι η  συνέργεια που αναπτύσσεται μέσα από την δικτύωση μπορεί να αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη και επίσης να άρει τις συνέπειες της απομόνωσης για κάθε φορέα. Τα μέλη συνειδητοποίησαν την δύναμη που αναπτύσσεται από την δημιουργία ομάδας.

Ιδιαίτερα σημαντική όμως ήταν και η συμμετοχή του Δημάρχου Ήλιδας κου Χριστοδουλόπουλου και του αντιδημάρχου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Η. Ευσταθόπουλου καθώς και των Αντιδημάρχων του Δήμου Πύργου, Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας κ. Δ. Τζουανόπουλου   και Περιβάλλοντος, Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου κ. Β.  Φάμελου

Οι παραπάνω εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους στο Πρόγραμμα και τόνισαν ότι θα βοηθήσουν με όλες τις δυνάμεις τους στην επιτυχία του, γιατί θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις συμμετοχή όλων των δημοτών στην κοινωνική και οικονομική ζωή των τοπικών κοινωνιών. Ενεργό ρόλο προς στο σκοπό αυτό θα έχουν τα Κέντρα Κοινότητας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των δήμων

Παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φορείς και οι κοινωνικές ομάδες και προτάθηκαν ιδέες και λύσεις για την αντιμετώπισή τους με πρωταρχικό σκοπό τον περιορισμό των στερεοτύπων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αναδείχθηκε η σημαντική συνεισφορά του σχεδίου καθώς τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν  στην ομαλή ένταξη των ευπαθών ομάδων, την άρση των προκαταλήψεων και την κοινωνική συνοχή.

Στην συνάντηση της Τρίτης 12/3/2024 με τους εταίρους του σχεδίου παρουσιάστηκαν οι  ενέργειες κινητοποίησης, εμψύχωσης  και ενημέρωσης που έχουν πραγματοποιηθεί από την ΑΝΟΛ και τα αποτελέσματα της συνάντησης με τα μέλη του δικτύου με σκοπό να βοηθηθούν οι εταίροι στον δικό τους τοπικό σχεδιασμό. Επίσης καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και των υπόλοιπων δράσεων του σχεδίου.

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]