ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας ΑΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι μετά την έγκριση από την  ΕΔΠ CLLD/LEADER σε συνέχεια της πρόσθετης υπερδέσμευσης για ιδιωτικά έργα που εγκρίθηκε από τον ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας(www.anol.gr), ο οριστικός πίνακας κατάταξης των ιδιωτικών έργων της 1ης Προκήρυξης(67/2019) του Τοπικού Προγράμματος με την τελευταία τροποποίηση

Κρέστενα 26-8-2021

Για την ΑΝΟΛ ΑΕ

Μπαλιούκος Διονύσιος

Πρόεδρος ΔΣ & ΕΔΠ LEADER

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]